Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor landelijke bestuurders en commissarissen. Bestuurdersaansprakelijkheid is een persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en commissarissen voor de gevolgen van slecht beleid en/of bestuur.
Omdat het een persoonlijke aansprakelijkheid is kan ook het privé vermogen van de bestuurder kan worden aangesproken.

Bent u aangesteld als bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging? Dan denkt u wellicht niet meteen aan mogelijke toekomstige aansprakelijkheid situaties. Door recente wijzigingen in de wet is de kans steeds aanwezig dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor financiële gevolgen voor fouten die gemaakt worden door het bestuur. In dat geval kan het privé vermogen van de bestuurders worden aangesproken.

Het bestuur is collectief aansprakelijk!

Als er geschillen ontstaan dan wordt de aansprakelijkheid van de bestuurders beoordeeld. Er is dan wettelijke regel dat alle bestuurders hun bestuurstaken behoorlijk moeten kunnen uitoefenen. Het uitgangspunt van de wet is dat de collectieve aansprakelijkheid van een bestuur is dat onbehoorlijk besturen schade kan veroorzaken voor de stichting.

 

 

De bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurder en/of commissaris

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en/of commissaris. De verzekering zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft en dat het privé vermogen van bestuurders en commissarissen tegen fouten of vermeende fouten beschermd wordt. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft geen dekking voor bestuurders en commissarissen.

Verzekering voor vereniging van Eigenaren

Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben zowel voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) als voor de bestuursleden afzonderlijk. Bestuursleden zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk en bij een claim kan er aanspraak gemaakt worden op hun privé vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie. Ook als u in uw privé vermogen wordt aangesproken. Hierbij maakt het niet uit of u voor uw werk een vergoeding ontvangt of niet.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 2.500.000 is er een speciale basis BTA-polis ontwikkeld. Als bestuurder van een vereniging of stichting kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn door het bestuur. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen kan het de nodige verweerkosten met zich meebrengen. Daarnaast kunt u ook persoonlijk worden aangesproken wanneer u zonder vergoeding bestuurstaken verricht bij de vereniging of stichting.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders is eenvoudig te verzekeren door middel van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaan verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: voor Verenigingen en stichtingen, Verenigingen van Eigenaren en Besloten Vennootschappen.

Werkt u als bestuurder of commissaris dan kunt u worden aangesproken in uw privé vermogen indien u door onbehoorlijk besturen bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Indien u hiervoor geen verzekering afsluit kan dit handelen grote gevolgen hebben voor u als persoon. U kunt risico’s die u loopt voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie dekken door een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Aansprakelijkheid van bestuurders is eenvoudig te verzekeren door middel van het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Er bestaan verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: voor Verenigingen en stichtingen, Verenigingen van Eigenaren en Besloten Vennootschappen.

Werkt u als bestuurder of commissaris dan kunt u worden aangesproken in uw privé vermogen indien u door onbehoorlijk besturen bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Indien u hiervoor geen verzekering afsluit kan dit handelen grote gevolgen hebben voor u als persoon. U kunt risico’s die u loopt voor fouten tijdens de uitoefening van uw functie dekken door een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.

Deze verzekering zorgt ervoor dat het financiële risico voor bestuurders en commissarissen beperkt blijft en dat het privé vermogen van bestuurders en commissarissen tegen fouten of vermeende fouten beschermd wordt. Vraag meteen een online offerte aan en u ontvangt binnen twee werkdagen de offerte per e-mail.